พระธรรมเทศนา ณ ครุสติสถาน (สค., ก.ย., ต.ค. ๕๙)

พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, Direk Saksith, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Deva Nanda ณ ครุสติสถาน