พระธรรมเทศนา ณ วัดพุทธรังษี ไมอามี (English) ๑๒ ม.ค. ๑๔

VDO MP4. แนะนำการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว แบบประยุกต์ใช้ในทุกๆอิริยาบถแก่ชาวต่างประเทศ ที่วัดพุทธรังษีไมอามี่ และชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองไมอามี่ และโฮมสเตท เพราะชาวเมืองที่มีหน้าที่งานคอนข้างยุ่ง ไม่มีเวลาอยู่รีทรีทในวันธรรมดา ก็เลือกมาเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ แต่ละคนจึงมีความตั้งใจในการปฏิบัติอย่างจริง และต่อไปก็จะขายการรีทรีทให้ยาวมากขึ้นเรื่อยๆ
พระพุทธยานันทภิกขุ
12 ม.ค. 2014