พระธรรมเทศนา ณ อาศรมมาตา

การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแบบหลวงพ่อเทียนสามารถทำได้ในทุกอริยาบถ เป็นวิธีและรูปแบบที่ง่าย แต่ไม่ง่ายที่จะทำ เพราะต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาและมีความจริงใจที่สูงมาก เพราะความจริงใจและศรัทธาอจจะเป็นคำง่ายๆ แต่ทำยาก คนทั่วไปพูดเหมือนง่าย แต่ทำไม่เป็นและไม่จริง ถ้ามีคุณสมบัติสองอย่างนี้แล้ว จะไม่ผิดหวังในการทำ เพราะคนจริงใจ