พระธรรมเทศนา ดอยสะโงะ เชียงแสน

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท แสดงธรรม ณ ดอยสะโงะ เชียงแสน