พระธรรมเทศนา รู้ตื่นเบิกบาน ณ อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท แสดงธรรม ณ อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559

รู้ตื่นเบิกบาน ณ อาคารธรรมดีรุ่งโรจน์ ๑๐ ก.ค. ๕๙