พระธรรมเทศนา วิธีการเฝ้าดูการเกิดดับทางกายกับจิต

พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท