ถอดธรรมบรรยายประก”นวัตกรรมแห่งสติ ๒๒” วิธีตรวจสอบอารมณ์วิปัสสนา

พระธรรมเทศนา ณ ครุสติสถาน เช้า ๑๓ ก.ค. ๖๐ เรื่อง วิธีตรวจสอบอารมณ์วิปัสสนา โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, Direk Saksith, Deva Nanda