พระธรรมเทศนา สลายกิเลสก่อนสลายร่าง (งานศพอ.กำพล ทองบุญนุ่ม)

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท แสดงธรรมงานศพอ.กำพล ทองบุญนุ่ม ๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อาศรมวิริยะธรรม ปากช่อง นครราชสีมา