พระธรรมเทศนา สวนพันดาวชาวสติมา 23-29 มิถุนายน 2559

ธรรมบรรยายของหลวงพ่อมหาดิเรก ในคอร์สเจริญสติที่สถานปฏิบัติธรรม สวนพันดาว อ.สันทราย เชียงใหม่ ในวันที่ 23-29 มิถุนายน 2559