พระธรรมเทศนา สวนพันดาว ๒๑-๒๖ ส.ค. ๕๙

ธรรมบรรยายของหลวงพ่อมหาดิเรก ในคอร์สเจริญสติที่สถานปฏิบัติธรรม สวนพันดาว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 21-26 สิงหาคม 2559