พระธรรมเทศนา สวนพันดาว 24-30 กันยายน 2559

ธรรมบรรยายของหลวงพ่อมหาดิเรก ในคอร์สเจริญสติที่สถานปฏิบัติธรรม สวนพันดาว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 24-30 กันยายน 2559