พระรูปหล่อทองเหลืองจำลองของหลวงพ่อเทียนถึงวัดดอยแล้ว

หลวงพ่อมหาดิเรก — “พระรูปหล่อทองเหลืองจำลองของหลวงพ่อเทียน เดินทางมาถึงวัดดอย สี่ทุ่มเมื่อคืนนี้ พร้อมกับเอาฝนห่าใหญ่ๆ มาดับความร้อนของภาคเหนือถึงสองห่าซ้อนๆ ทำให้ภาคเหนือทั้งภาคชุ่มเย็น ไร้หมอกควัน ฟ้าเปิดใสสะอาดมากๆ อาจเป็นเพราะบุญบารมีของท่านก็ได้นะ ดังนั้น ช่วงสงกรานต์ พวกเราสมาชิกแห่งหมู่บ้านออนไลน์ทุกท่าน อย่าลืมมาเข้าร่วมปฏิบัติบูชาท่านด้วย ตั้งแต่วันที่ 9-15 เมษานี้โดยพร้อมเพรียงกัน”

8:19 AM, 29 มีนาคม 2558