ยุวพุทธิกสมาคมฯ ๑๓-๑๗ ก.พ. ๖๐

“นักศึกษารุ่นแรกเพื่อฝึกธรรมบริกร” คอร์ส “นวัตกรรมแห่งการเจริญสติ แบบเคลื่อนไหว” ที่ “ยุวพุทธิกสมาคม แห่งประเทศไทย” ได้ต้อนรับวิธีีการเจริญสติแบบ เคลื่อนไหวตามแนวของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ เข้าไปในสมาคมอย่างเหมาะสมกับกาลเวลา นำโดยคุณมรกต ศรีแสงนาม ประธานโครงการ

นำภาวนาโดย
1. พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน นำภาวนาขั้นพื้นฐาน เพื่อวางพื้นฐาน 13-17 กุมภาพันธ์ 2560

2. ช่วงวันที่17-20 กุมภาพันธ์ 2560 พระพุทธยานันทภิกขุ(หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท) และทีมงานวัดพระธาตุ แสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่ มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ สอนภาวนาระดับ Advance นำภาวนา ชี้แนะและพาทำ ธัมมวิจยะ
1.ชี้ให้เห็นรูป นาม
2.ให้สังเกตอาการหนัก อาการเบา
3.ให้ตามรู้ เวทนาทั้งสามระดับทั้งทางกาย(เน้นมากๆๆ อยากรู้ไปหาฟังไฟล์เสียงและวีดิโอย้อนหลังได้)ทางใจ ว่ามันเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปอย่างไร
ฯลฯ
***ผลการเรียนสองวันแรก***ที่หลวงพ่อพระพุทธยานันทภิกขุ พาทำ ธัมมวิจยะ มีผู้ปฏิบัติใหม่ท่านหนึ่งได้ดวงตาเห็นการเกิด -ดับ
และมีนักฏิบัติหลายท่านเห็นเส้นทางธรรมขอตามไปปฏิบัติต่อที่สวนธรรมกมล อ. แม่สอดจ.ตาก และคอร์สปรมัตถภาวนาที่อ. เชียงคำ อีก 30 วัน

ขอกราบอนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคุณมรกต ศรีแสงนาม ผู้ริเริ่มโครงการ ที่เป็นแรงผลักดันให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติ ความเมตตา อุตสาหะ ของพระอาจารย์ทั้งสองรูป โดยเฉพาะหลวงพ่อพระพุทธยานันทภิกขุ ที่ทั้งสอน ทั้งแนะ ทั้งทำให้ดู พาทำธัมมวิจยะ ตรวจสอบสภาวะธรรม ให้อุบายธรรม ชนิดที่ไม่มีการออมแรงกันเลยทีเดียว
ขอกราบนมัสการ ขอบพระคุณแทนผู้ปฏิบัติ ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย
กราบสาธุๆๆอนุโมทามิเจ้าค่ะ

cr: Chiraporn Methabodee

 

พระธรรมเทศนา ยุวพุทธิกสมาคม ๑๓-๒๐ ก.พ. ๕๙