รวมคลิปจากเฟซ๑๑ (นวัตกรรมแห่งสติ๘๓-๙๗) ณ วัดพระธาตุแสงเทียน ๑๘ ก.ย.-๖ ต.ค. ๖๐

พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, พระพุทธยานันทภิกขุ, Direk Saksith, ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์, Deva Nanda ณ วัดพระธาตุแสงเทียน ๑๘-๒๑ ก.ย. ๖๐

ขอขอบคุณ Bub Ble Ben https://web.facebook.com/bub.b.ben

……………………………………………………..

นวัตกรรมแห่งสติ๘๓ (เย็น ๑๘ ก.ย.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1963266413948447/

…………………………………………………….

นวัตกรรมแห่งสติ๘๔ (เย็น ๑๙ ก.ย.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1963736487234773/

…………………………………………………….

นวัตกรรมแห่งสติ๘๕ (เช้า ๒๐ ก.ย.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1964123253862763/

…………………………………………………….

นวัตกรรมแห่งสติ๘๖ (เย็น ๒๐ ก.ย.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1964724893802599/

……………………………………………………..

นวัตกรรมแห่งสติ๘๗ (เย็น ๒๑ ก.ย.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1965116843763404/

……………………………………………………..

นวัตกรรมแห่งสติ๘๘ (เย็น ๒๙ ก.ย. ๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1968281960113559/

……………………………………………………..

นวัตกรรมแห่งสติ๘๙ (เช้า ๓๐ ก.ย. ๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1968108960130859/

……………………………………………………..

นวัตกรรมแห่งสติ๙๐ (เช้า ๓ ต.ค.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1969478276660594/

……………………………………………………..

นวัตกรรมแห่งสติ๙๑ (เย็น ๓ ต.ค.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1969693833305705/

……………………………………………………..

นวัตกรรมแห่งสติ๙๒ (เช้า ๔ ต.ค.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1969856443289444/

…………………………………………………….

นวัตกรรมแห่งสติ๙๓ (เย็น ๔ ต.ค.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1970093103265778/

…………………………………………………….

นวัตกรรมแห่งสติ๙๔ (เช้า ๕ ต.ค.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1970258753249213/

…………………………………………………….

นวัตกรรมแห่งสติ๙๕ (เย็น ๕ ต.ค.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1970514716556950/

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1970514716556950/

…………………………

นวัตกรรมแห่งสติ๙๖ (เช้า ๖ ต.ค.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1970748226533599/

…………………………………………………….

นวัตกรรมแห่งสติ๙๗ (เย็น ๖ ต.ค.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1970974133177675/