รวมคลิปจากเฟซ๑๓ “นาโนแห่งมหาสติ๘-๒๐” ณ สวนพันดาว ๒๑-๒๘ ต.ค. ๖๐

คอร์สปฏิบัติธรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว “สติคือศิลปะแห่งชีวิตที่สิ้นทุกข์” โดยพระวิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ณ สวนพันดาว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ ๒๑-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

ขอขอบคุณ Bub Ble Ben (https://web.facebook.com/bub.b.ben)

………………………………………………

นาโนแห่งมหาสติ๘ (เช้า ๒๑ ต.ค.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1976863752588713/

…………………………………………….

นาโนแห่งมหาสติ๙ (เย็น ๒๑ ต.ค.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1977104755897946/

…………………………………………….

นาโนแห่งมหาสติ๑๐ (เย็น ๒๒ ต.ค.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1977571902517898/

……………………………………………..

นาโนแห่งมหาสติ๑๑ (เช้า ๒๔ ต.ค.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1978167785791643/

………………………………………………

นาโนแห่งมหาสติ๑๒ (เย็น ๒๔ ต.ค.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1978373772437711/

………………………………………………

นาโนแห่งมหาสติ๑๓ (เช้า ๒๕ ต.ค.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1978571852417903/

………………………………………………

นาโนแห่งมหาสติ๑๔ (เย็น ๒๕ ต.ค.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1978780135730408/

……………………………………………….

นาโนแห่งมหาสติ๑๕ (เย็น ๒๖ ต.ค.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1979192662355822/

……………………………………………….

นาโนแห่งมหาสติ๑๖ (เช้า ๒๗ ต.ค.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1979375085670913/

……………………………………………….

นาโนแห่งมหาสติ๑๗ (เช้า ๒๗ ต.ค.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1979405685667853/

……………………………………………….

นาโนแห่งมหาสติ๑๘ (เช้า ๒๗ ต.ค.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1979426325665789/

………………………………………………

นาโนแห่งมหาสติ๑๙ (เช้า ๒๗ ต.ค.๖๐)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1979467178995037/

………………………………………………

นาโนแห่งมหาสติ๒๐ (เช้า ๒๗ ต.ค.๖๐)

 

………………………………………………