รวมคลิปจากเฟซ๘ (นวัตกรรมแห่งสติ ๗๑-๗๗) ณ วัดพระธาตุแสงเทียน (๑-๗ ก.ย. ๖๐)

คอร์สปฏิบัติบูชาวาระ ๑๐๗ ปีชาตกาลหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ และวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ณ วัดพระธาตุแสงเทียน อ.เด่นชัย จ.แพร่ วันที่ ๑-๗ กันยายน ๒๕๖๐

………………………………..

*นวัตกรรมแห่งสติ๗๑

เช้า ๒๓ ส.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1947669372174818/

………………………………………………..

นวัตกรรมแห่งสติ๗๒

เย็น ๓๑ ส.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1950913645183724/

…………………………………………………

นวัตกรรมแห่งสติ๗๓

เย็น ๑ ก.ย. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1951349338473488/

………………………………………………….

นวัตกรรมแห่งสติ๗๔

เย็น ๒ ก.ย. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1951745221767233/

…………………………………………………..

นวัตกรรมแห่งสติ๗๕

เช้า ๕ ก.ย. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1952726465002442/

……………………………………………………

*นวัตกรรมแห่งสติ๗๖

เย็น ๕ ก.ย. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1952891754985913/

……………………………………………………

นวัตกรรมแห่งสติ๗๗

เช้า ๖ ก.ย. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1953414994933589/