รวมคลิปจากเฟซ ๒ (นวัตกรรมแห่งสติ ๒๐-๓๐) ณ ครุสติสถาน ๑๒-๑๗ ก.ค. ๖๐

พระธรรมเทศนา ณ ครุสติสถาน โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ณ ครุสติสถาน ทุ่งครุ กทม ๑๒-๑๗ ก.ค. ๖๐

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๒๐  (ขยายฐานสติ)

เช้า ๑๒ ก.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1928524890755933/

……………………………………

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว๒๑ 

เย็น ๑๒ ก.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1928813390727083/

…………………………………….

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๒๒

เช้า ๑๓ ก.ค. ๖๐ 

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1929060767369012/

………………………………………

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๒๓

เช้า ๑๔ ก.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1929557020652720/

…………………………………….

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๒๔

เย็น ๑๔ ก.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1929811860627236/

………………………………………..

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๒๕ (สายดินกันกระแสทุกข์)

เช้า ๑๕ ก.ค. ๖๐ 

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1930029343938821/

…………………………………………….

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๒๖

เช้า ๑๖ ก.ค. ๖๐ 

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1930624947212594/

……………………………………………..

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๒๗ (ตามรู้ด้วยความแยบคาย)

เย็น ๑๖ ก.ค. ๖๐

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1930924257182663/

………………………………………………

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๒๘

พระธรรมเทศนา ณ ครุสติสถาน เย็น ๑๖ ก.ค. ๖๐ โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

https://web.facebook.com/chiraporn.methabodee/videos/1368411326576009/

…………………………………………………..

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๒๙ (ไตรลักษณ์และไตรสิกขา)

พระธรรมเทศนา ณ ครุสติสถาน เช้า ๑๕ ก.ค. ๖๐ โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

https://web.facebook.com/chiraporn.methabodee/videos/1366903590060116/

…………………………………………………

คลิปนวัตกรรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ๓๐ (สอบอารมณ์)

พระธรรมเทศนา ณ ครุสติสถาน เช้า ๑๘ ก.ค. ๖๐ โดยหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1931712400437182/