รวมคลิปจากเฟซ ๙ อาจาริยบูชาหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ๙-๑๒ ก.ย. ๖๐ ณ สวนโมกข์ กรุงเทพ

พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ในงานอาจาริยบูชาหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ๙-๑๒ ก.ย. ๖๐ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส (สวนโมกข์ กรุงเทพ)

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1954616614813427/

https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155785553181518/

https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155785447166518/

https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155785587341518/

https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155785823726518/

https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155785928446518/

https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155786082946518/

https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155786076456518/

https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155786087826518/

https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155786184271518/

https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155786184271518/

https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155786166176518/

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1954618798146542/

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1954628344812254/

https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155788505786518/

https://web.facebook.com/ponjit.dana/videos/1647560051951718/

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1954638464811242/

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1954643968144025/

https://web.facebook.com/ponjit.dana/videos/1646687782038945/

https://web.facebook.com/ponjit.dana/videos/1647554431952280/

https://web.facebook.com/100012089460602/videos/359696701109976/

https://web.facebook.com/100012089460602/videos/359698451109801/

https://web.facebook.com/100012089460602/videos/359700577776255/

https://web.facebook.com/100012089460602/videos/359578934455086/

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1954638464811242/

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1954628344812254/

https://web.facebook.com/Dharma.DoNormal/videos/708563029344879/

https://web.facebook.com/Dharma.DoNormal/videos/708586092675906/

https://web.facebook.com/Dharma.DoNormal/videos/708578749343307/

https://web.facebook.com/Dharma.DoNormal/videos/708556919345490/