รายงานชุดปฏิบัติการ “ขุดบ่อหาน้ำใส ขุดใจหานิพพาน”

รายงานการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ๑๔-๑๕ พ.ย. ๕๘ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ กทม. ดำเนินการสอนโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

 

ขุดใจหานิพพาน (๑)

เช้าวันเสาร์ที่ ๑๔ พ.ย. ๕๘

เครื่องมือสำคัญในการขุดใจ
คือกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ
ตามที่หลวงพ่อเคยสอนไว้

หลวงพ่อมหาดิเรกผู้เป็นกัลยาณมิตร
เปรียบได้กับรถขุดบ่อ
ส่วนคนขับรถขุดบ่อ
อันได้แก่ผู้ปฏิบัติแต่ละท่าน
จะขุดได้ลึกเพียงใด
ขึ้นอยู่กับการใช้โยนิโสมนสิการ
ศึกษาคู่มือการใช้งาน และลงมือขับ
โดยมีศรัทธาและความเพียร
เป็นตัวบ่งชี้ความก้าวหน้า
ของแต่ละคน

ในการปฏิบัติครั้งนี้
ผู้ปฏิบัติเก่าหลายท่าน
เริ่มเข้าใจหลวงพ่อมากขึ้น
หลังจากที่เกิดสุตตมยปัญญา
จากการได้ฟังคำสอนมาหลายรอบ
จนเกิดจินตามยปัญญา
และภาวนามยปัญญาตามลำดับ

สังเกตได้ว่าผู้ปฏิบัติเก่าบางท่าน
มีการปรับเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เสมอ
ในระหว่างนั่งสร้างจังหวะ
เพื่อบำบัดทุกข์ เช่น ความปวด ความง่วง
และมีความตื่นตัวกันมากขึ้น

นับเป็นนิมิตหมายอันดี
ว่าการขุดใจครั้งนี้
ต้องสำเร็จแน่นอน

 

ขุดใจหานิพพาน (๒)

หลวงพ่อนำทีมปฏิบัติการ
ลงมือทำงานอย่างไม่รอช้า
ด้วยการทบทวนเรื่องสัมมาทิฏฐิ
ชี้นำความเห็นที่ถูกต้อง
ในเรื่องของกายกับใจ รูปกับนาม

เพราะอารมณ์รูปนาม
คือกุญแจสำคัญ
ในการสตาร์ทรถขุดบ่อ
ที่ผู้ปฏิบัติทุกคนต้องหาให้เจอ
โดยใช้การเคลื่อนไหวกาย
เป็นสื่อในการค้นหา

(เนื่องจากแอดมิน
ไม่ได้บันทึกไฟล์เสียงครั้งนี้
จึงขอนำเสนอข้อความ
เท่าที่จำได้)

รูป เป็น สสาร
นาม เป็น พลังงาน

รูปต้องเป็นไปตามกฏไตรลักษณ์เสมอ
นามสามารถอยู่เหนือกฎไตรลักษณ์ได้

ถ้าไม่เห็นการเกิดดับของรูป
ก็ไม่อาจเห็นการเกิดดับของนาม

กระแสไฟเกิดจากความสมดุล
ของประจุบวกลบ
จึงนำมาใช้ประโยชน์ได้

กระแสจิตก็เช่นเดียวกัน
เกิดจากความสมดุลของการเกิดดับ
จึงจะนำมาใช้บำบัดทุกข์ได้

ถ้าเกิดมากกว่าดับ
จะกลายเป็นการเพ่งจ้อง
ถ้าดับมากกว่าเกิด
จะกลายเป็นความเพลิน

อาการที่ปรากฏทางกาย
เย็น ร้อน อ่อน แข็ง เคร่ง ตึง
เป็นเวทนา
ถ้าเข้าไปรู้อาการของเวทนา
ที่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่เสมอ
ก็จะกลายเป็นตัวรู้

สติ สัมปชัญญะ
ใช้บำบัดทุกข์ทางกาย

สมาธิ และปัญญา
ใช้บำบัดทุกข์ทางใจ

 

ขุดใจหานิพพาน (๓)

ความง่วงทำงานอย่างซื่อสัตย์
ขยันหมั่นเพียร และตรงเวลาเสมอ
โดยเฉพาะช่วงหลังอาหารกลางวัน

หลวงพ่อพาผู้ปฏิบัติเดินแถวจงกรม
ทั้งเดินหน้าและถอยหลัง
และให้เปรียบเทียบดูว่า
แบบไหนให้ความรู้สึกตื่นตัว
มากกว่ากัน

การเดินจงกรมถอยหลัง
แม้จะดูไม่ค่อยเท่นัก
บางคนอาจจะมองว่าเพี้ยน
แต่มันคือการทวนกระแส
และให้ความรู้สึกตื่นตัวดีมาก
เพราะถ้าถอยไม่ระวัง
อาจไปเหยียบเท้าเพื่อนข้างหลังได้

หลวงพ่อบอกว่า
การปฏิบัติในห้องแอร์
ทำให้เรารู้สึกสบายเกินไป
ท่านจึงพาเดินจงกรม
วนรอบอาคารชั้นบน
แล้วจึงเดินลงมาชั้นล่าง
สัมผัสสายลมที่เป็นธรรมชาติ
เพราะจิตเดิมแท้
ต้องการอะไรที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้ว

 

ขุดใจหานิพพาน (๔)

พระโสดาบัน รู้ทัน อุปาทาน
พระสกิทาคามี รู้ทัน ตัณหา
พระอนาคามี รู้ทัน เวทนา
พระอรหันต์ รู้ทัน ผัสสะ
.
.
เหตุเกิดวิชชา ๑๐ ประการ ตามลำดับ
๑. กัลยาณมิตร
๒. ศรัทธา
๓. สติสัมปชัญญะ
๔. โยนิโสมนสิการ
๕. อินทรีย์สังวร
๖. สุจริต ๓
๗. สติปัฏฐาน ๔
๘. โพชฌงค์ ๗
๙. มรรค ๘
๑๐. วิมุตติ

การเกิดวิมุตติ
ไม่ใช่บรรลุทีเดียวเป็นพระอริยะเลย
แต่ค่อยๆ บรรลุทีละอย่างสองอย่าง
สะสมไปเรื่อยๆ
เช่น วันนี้สามารถเลิกดื่มชากาแฟได้
วันต่อมาสามารถละการพูดปดได้
เป็นต้น

เราสามารถนำอริยสัจจ์ ๔
มาใช้แก้ปัญหาได้ทุกอย่าง
ในชีวิตประจำวัน

 

ขุดใจหานิพพาน (๕)

ล้อมวงฟังหลวงพ่อเล่านิทาน

หลังจากชุดปฏิบัติการขุดใจ
ได้พากเพียรขุดบ่อมานานเกือบ ๒ วันแล้ว
หลวงพ่อจึงอนุญาตให้พักผ่อนได้
โดยการพามานั่งปิกนิกที่ลานธรรม
รู้สึกเหมือนได้กลับมาเป็นเด็กอนุบาล
นั่งฟังคุณครูเล่านิทานใต้ต้นไม้

บรรยากาศบริเวณลานธรรม
ลมพัดเย็นสบาย
มีต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมอยู่ทั่วไป
แสงแดดอ่อนๆ ผ่านการกรองจากร่มไม้
พื้นทรายขาวล้วน เม็ดละเอียด
ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่หาดทรายแก้ว
ขาดแต่เพียงเตียงผ้าใบ
ข้าวเหนียวส้มตำ และไก่ย่าง

หลวงพ่อเล่าถึงสวรรค์ชั้นต่างๆ
เปรียบเทียบกับกายใจของเรา
ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผู้ปกครองโลก
เปรียบได้กับธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ

สวรรค์หกชั้น
เปรียบได้กับความสุข
ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ที่เราจะต้องก้าวข้ามไปให้ได้

ขณะที่หลวงพ่อกำลังเอ่ยถึง
บรรดาทวยเทพเทวาอยู่นั้น
พลันอากาศที่สว่างสดใส
ก็มืดครึ้มลงกะทันหัน
หยาดฝนโปรยปราย
เป็นละอองน้ำพร่างพรม
ดังว่าท่านจะได้ยิน

ผู้ปฏิบัติทั้งหลาย
ค่อยๆ ลุกขึ้นเก็บเสื่อ หลบเข้าที่กำบัง
ก่อนที่ท่านจะจัดหนักกว่านี้
และแยกย้ายกันกลับไปปฏิบัติต่อ
ระหว่างทาง ที่บ้าน และที่ทำงาน

บางส่วนได้เดินทางไปปฏิบัคิการ
อย่างต่อเนื่อง เข้มข้นที่สุด
ณ ครุสติสถาน กทม.
ของสถาบันอาศรมศิลป์

 

รายงานโดย แอดมิน

2 thoughts on “รายงานชุดปฏิบัติการ “ขุดบ่อหาน้ำใส ขุดใจหานิพพาน”

Comments are closed.