รีทรีทที่ชิคาโก

บรรยากาศรีทรีทที่ชิคาโก เย็นวันนี้ ฝึกเดินจงกรมแบบธรรมวิจัย ได้ความเข้าใจวิปัสสนาญาณได้อย่างชัดเจน และนำไปประยุกต์ใช้ในทุกๆกรณี ในการใช้ชีวิตทั้งทางโลกียะและโลกุตตระ คงจะถือเป็นแบบอย่างในการเปิดอบรมในที่อื่นๆต่อไปด้วย