วัดดอย ๑๕-๒๒ พ.ย. ๕๘ (ขุดใจหานิพพาน)

จิตตื่นรู้เป็นอย่างไร?

ปุจฉา:
หลวงพ่อคะอาการตื่นรู้ของจิต
เป็นอย่างไรเจ้าคะ
วิส้ชนา:
อาการตื่นรู้ของจิต
คือการรับรู้ทุกอย่าง
ที่เข้ามากระทบ
 
จะรู้สึกเท่าทัน
ผ่อนคลายและปล่อยวาง
โดยตัวของมันเอง
 
เหมือนหยดน้ำ
ตกลงบนใบบัวฉันนั้น
 
มันดูนุ่มนวลและอ่อนโยน
แต่มิใช่อ่อนแอหรือหวั่นไหว
พระพุทธยานันทภิกขุ
คลิปบรรยายธรรม คอร์สปฏิบัติที่วัดดอย ๑๕-๒๒ พ.ย. ๕๘