วัดธัมมาราม ชิคาโก รัฐอิลลินอย ๒๓-๓๐ พ.ค. ๕๙

คอร์สอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ณ วัดธัมมาราม ชิคาโก รัฐอิลลินอย ๒๓-๓๐ พ.ค. ๕๙