วัดพระธาตุห้วยสวด ๒๐-๒๙ ก.ย. ๖๐

เก็บอารมณ์เข้มที่วัดพระธาตุห้วยสวด ๒๐-๒๙ ก.ย. ๖๐ และการสร้างระบบน้ำขึ้นไปบนยอดเขา อันเป็นที่ประดิษฐานของพระเจดีย์