วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิน รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ๑๖-๒๒ พ.ค. ๕๙

สาส์นจากหลวงพ่อ
พค.ทีมงานกลุ่มไลน์ศิษย์พุทธยานันทะ
ร่วมกับสมาชิกชมรมคนเพียรในอเมริกา
ได้จัดรีทรีทเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเข้มข้น
ขึ้นที่วัดพระมหาชนก เมืองกริฟฟิน แอตแลนต้า
ในโอกาสวิสาขะรำลึก
วันนี้เป็นวันปิดงาน ท่านพระครูปิยธรรมะวิเทศ เจ้าอาวาส
ได้เข้าร่วมทำพิธีปิดในวันนี้ด้วย
สมาชิกผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในเที่ยวนี้
ปรากฏว่าได้ดวงตาเห็นธรรมกันทุกคน
หลายคนรู้สึกเสียดาย ที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมการภาวนา
เที่ยวนี้ เพราะลางานไม่ได้
ช่วงเย็น หลังปิดงานแล้ว เวลาหกโมงเย็น
ทีมงานเรารีบเดินทางขึ้นเครื่อง เพื่อไปจัดรีทรีทต่อที่ชิคาโก้
ตั้งแต่ 23-30 พค. ที่วัดธัมมาราม
สมาชิกชมรมคนเพียร ท่านใดอยู่ใกล้แถวนั้น
ประสงค์จะเข้าร่วมรีทรีทครั้งนี้ กรุณาแจ้งที่คุณมณ
วัดป่าชิคาโก้ได้เลย

พระพุทธยานันทภิกขุ