วัดลาวขันติธรรม Salt Lake City, Utah, USA 10-19 พ.ค. 60

คอร์สเจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ณ วัดลาวขันติธรรม Salt Lake City, Utah, USA 10-19 พ.ค. 60