วันเกิดหลวงพ่อ-ตามรอยอาริยะรุ่นที่ ๗ ณ ครุสติสถาน ๑๑-๑๗ กันยา ๕๙

อาจาริยบูชา วันเกิดหลวงพ่อ

ในวันสุดท้ายของการอบรม มีการประกอบพีธีอาจาริยบูชา เนื่องในวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท (ดูจากรูปถ่ายแล้ว เป็นคอร์สธรรมะที่รื่นเริง รู้ตื่น เบิกบาน ตามชีวิตจริง)