วิปัสสนาอุทิศ แด่ หลวงพ่อมหาบัวทอง

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธนานันโท พาญาติธรรม 200 กว่าท่าน วิปัสสนาอุทิศ แด่ หลวงพ่อมหาบัวทอง พุทธโฆสโก