วีดีโอธรรมบรรยาย เรื่อง.จะรักตัวเองอย่างไร 14 ก.พ. 51 ที่ รพ.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

วีดีโอธรรมบรรยาย เรื่อง.จะรักตัวเองอย่างไร 14 ก.พ. 51 ที่ รพ.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

จะรักตัวเองอย่างไร ตอนที่ 1


จะรักตัวเองอย่างไร ตอนที่ 2


จะรักตัวเองอย่างไร ตอนที่ 3


จะรักตัวเองอย่างไร ตอนที่ 4


จะรักตัวเองอย่างไร ตอนที่ 5


จะรักตัวเองอย่างไร ตอนที่ 6