วีดีโอธรรมบรรยาย เรื่อง.เจริญสติเพื่อสุขภาพ 15 ก.พ. 51 ที่ รพ.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

เจริญสติเพื่อสุขภาพ ตอนที่ 1

เจริญสติเพื่อสุขภาพ ตอนที่ 2

เจริญสติเพื่อสุขภาพ ตอนที่ 3

เจริญสติเพื่อสุขภาพ ตอนที่ 4

เจริญสติเพื่อสุขภาพ ตอนที่ 5

เจริญสติเพื่อสุขภาพ ตอนที่ 6