วีดีโอธรรมบรรยาย เรื่อง.เจริญสติเพื่อสุขภาพ 15 ก.พ. 51 ที่ รพ.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

เจริญสติเพื่อสุขภาพ ตอนที่ 1


เจริญสติเพื่อสุขภาพ ตอนที่ 2


เจริญสติเพื่อสุขภาพ ตอนที่ 3


เจริญสติเพื่อสุขภาพ ตอนที่ 4


เจริญสติเพื่อสุขภาพ ตอนที่ 5


เจริญสติเพื่อสุขภาพ ตอนที่ 6