วีดีโอธรรมบรรยาย เรื่อง.รูปทำ-นามทำ 14พ.ย.50 ณ วัดพระศรีรัตนาราม เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซุรี่ สหรัฐอเมริกา

รูปทำ-นามทำ ตอนที่ 1

รูปทำ-นามทำ ตอนที่ 2

รูปทำ-นามทำ ตอนที่ 3

รูปทำ-นามทำ ตอนที่ 4

รูปทำ-นามทำ ตอนที่ 5