สาส์นจากหลวงพ่อมหาดิเรก และวีดีโอธรรมเทศนา

สาส์นจากหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

หลังจากจบคอร์สที่วัดศรีมงคล ฝรั่งเศส ซึ่งมีผู้เข้าอบรมประมาณ 40 คน และได้อารมณ์ปฏิบัติกันแทบทุกคน บางคนลางานมาจากอังกฤษ สวิส เยอรมัน และปารีส คุณแบมก็เป็นคนหนึ่ง เคยเป็นนางพยาบาลจากยโสธร ได้แต่งงานกับวิศวกรชาวเยอรมัน ปัจจุบันเป็นครูสอนโยคะ ชี่กง สอนนวดแผนไทย และเคยเข้าอบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเพียงสองคอร์ส เป็นผู้ที่มีความตั้งใจปฏิบัติจริงจัง จนประจักษ์แจ้งผลด้วยตนเอง

เธอจึงนำไปเผยแพร่กับลูกค้า ทั้งชาวไทย ลาว และเยอรมัน พร้อมทั้งได้สอนลูกค้านั่งสมาธิและสร้างจังหวะมือ ผลปรากฏว่า ลูกค้าพึงพอใจมาก เธอจึงได้นิมนต์หลวงพ่อไปแนะนำ อีกทั้งได้ชวนคนไทยในเยอรมัน ที่มีปัญหาสุขภาพกายใจ ให้มาอบรมเจริญภาวนา ระหว่าง 13-17 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์ฝึกเจริญสติ เยอรมัน

ดังนั้น พวกเราคนเพียรจึงไม่ควรประมาท ควรหาทางพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง ตั้งใจ ถูกต้อง และต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ธรรมเทศนาหลวงพ่อมหาดิเรก วัดธัมมาราม ชิคาโก คอร์ส 23 – 30 พฤษภาคม