สนทนาธรรมกับหลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

20130211_190346

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ? เมตตาสนทนาธรรมสด

กับญาติธรรมที่มีความประสงค์น้อมกราบเรียนพูดคุยซักถาม

ปัญหาทางธรรมหรือการเจริญสติ ?ผ่านทางโปรแกรม Skype

โดยใช้ ?User name: ?phramaha 182494

เวลาที่ประเทศไทยประมาณ 6.00 น.เป็นต้นไป

_/!_ _/!_ _/!_