สมัครคอร์สเก็บอารมณ์ต่อเนื่อง ของคณะผู้ปฏิบัติ หอจดหมายเหตุพุทธทาส

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ
๑-๑๕ พฤศจิกายน คอร์สเก็บอารมณ์ต่อเนื่อง
ของคณะผู้ปฏิบัติ หอจดหมายเหตุพุทธทาส
ณ วัดพระธาตุแสงเทียน
สอบถาม คุณหมอพรทิพย์: ๐๘๗-๐๗๙๙๑๒๘