สวนพันดาว ๒๒-๒๖ ส.ค. ๕๙

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท อบรมคอร์สปฏิบัติ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ณ สวนพันดาว เชียงใหม่ ๒๒-๒๖ ส.ค. ๕๙

สวนพันดาวพราวพรั่งพลังรู้
มาตามดูใจตนที่หล่นหาย
เก็บจิตกลับรับคืนมาแนบกาย
สู่ขวัญให้ตนเองเพ่งเพียรธรรม

……………………..

สวนพันดาวพราวทั่วบัวหลากสี
อาหารป่าก็มีดีทั่วสวน
อาหารใจก็ดีไม่มีกิเลสกวน
ทุกอย่างล้วนสรรค์สร้างสู่ทางธรรม

เหล่าคนดีขอให้มีโอกาส
โปรดอย่าพลาดแวะชมบ่มเนกขัม
เจริญสติมีปัญญามาสิ้นกรรม
พบสุขล้ำน่าสนพ้นทุกข์เอย

ดิเรก ศักดิ์สิทธิ์
๒๒-๒๖ ส.ค. ๕๙
ณ สวนพันดาว