อยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บให้อยู่ในระบบ wordpress นะครับ

เพื่อให้ง่ายต่อการอัพเดด ผม อดีตผู้ที่เคยอัพเดดเว็บให้ท่านหลวงพ่อ พระพุทธยานันทภิกขุ
ได้รับมอบหมายให้อัพเดดระบบเว็บใหม่ ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการติดตั้งและอัพเดดข้อมูลเก่านะครับ

ขอบคุณครับ