สำนักใหม่สาขาแพร่แสงเทียน เขาชะเมาเฮลท์ รีสอร์ท ระยอง ๒๘-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕