สิ่งที่ไม่ควรคิด

เรื่อง “สิ่งที่ไม่ควรคิด”

๑. ชอบคิดสงสัยตัวเอง

๒. ชอบคิดแต่เรื่องไม่ดีมีอกุศลจิต

๓. คิดแต่เรื่องไม่สร้างสรรค์

๔. กลัวความล้มเหลว

๕. ชอบนินทาคนอื่น

๖. วิพากษ์วิจารณ์ตนเองและเพื่อนๆในทางลบ

๗. อารมณ์เสียง่าย

๘. กินจุ และทุกอย่างที่ขวางปาก

๙. ขี้เกียจสันหลังยาว

๑๐. ชอบตำหนิตนเอง

๑๑. ชอบผลัดวันประกันพรุ่ง

๑๒. กลัวความสำเร็จ (กลัวตายจริงๆ)

๑๓. ชอบสิ่งเสพติดทุกชนิด

๑๔. ชอบอยู่กับคนหมู่มาก (อยู่คนเดียวไม่เป็น)

๑๕. เอาใจใส่เรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเอง ด้วยความเมตตากรุณา

จาก พระพุทธยานันทภิกขุ _/|\_ _/|\_ _/|\_ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗

DontThink