หลวงพ่อแสดงธรรม ที่วัดพระมหาชนก รัฐจอร์เจีย USA วันที่ ๓ ม.ค. ๕๙

จงเตือนตน เตือนใจ ให้รู้คิด
จงเตือนจิต คิดดี มีเหตุผล
จงเตือนตัว กลัวกรรม นำอับจน
เกิดเป็นคน ตนเตือนตน กุศลแรงฯ

วันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม ๒๐๑๖
โยมญาติมิตรชาวบ้านพลังเพียร
ได้สั่งสมบุญบารมี ทำความดีเพื่อต้อนรับปีใหม่

ภาคเช้า
ทำบุญตักบาตร

ภาคบ่าย
หลวงพ่อพระมหาดิเรก พุทธยานันโท
สอนวิปัสสนากรรมฐาน

บุญอันเป็นเหตุให้พ้นทุกข์
ทุกคนได้ทำสำเร็จอย่างงดงามแล้ว

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิฯ

วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร
1.3.2016