หลับตาติดสุข

ปุจฉา:

นมัสการเจ้าค่ะ โยมมีปัญหา
ชอบปฏิบัติแบบนั่งหลับตา
พอดีเลย เวลานั่งขยับมือไปนานๆ
รู้สึกอยากหลับตา
พอหลับตา
ปรากฏว่า รูปที่กำลังขยับ
มันชัดเด่นขึ้นมามากเลยเจ้าค่ะ
แล้วมันรู้สึกดีมาก ไม่อยากลืมตาเลย
ต้องแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ

วิสัชชนา:

การนั่งสมาธิหลับตา ก็ไม่มีอะไรผิด
แต่มันเสี่ยงต่อการ
ติดใจสุขในสมาธิเท่านั้นเอง
 
ถ้าติดสุขในสมาธิแล้ว
สติปัญญามันเจริญช้า
หรือสติปัญญาชนิดที่ฆ่ากิเลสได้
มันอ่อนลง
และเติบโตช้าไม่ทันการณ์
 
เหมือนการปลูกต้นพริก
ต้นมะเขือหรือผลไม้ชนิดอื่นๆ
ไวัในที่ร่ม หรือใต้ต้นไม่ใหญ่
มันไม่แตกดอกออกลูก
ให้เท่านั้นเอง ฉันใด
 
อุปมาการเจริญสมถะภาวนาก็ฉันนั้น
หรือเหมือนคนติดสุข
จะเป็นคนอ่อนแอ
หนักไม่เอาเบาไม่สู้

พระพุทธยานันทภิกขุ