อบรมเจริญสติที่วัดพระธาตุแสงเทียน 2-9 สิงหาคม

รับสมัครผู้ร่วมเข้ารับการอบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว โดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ตั้งแต่ 2-9 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ วัดพระธาตุแสงเทียน บ้านปากปาน อ.เด่นชัย แพร่

รับจำนวน 40 คน สมัครโดยกรอกข้อมูลในฟอร์มออนไลน์นี้ (หรือคลิกเพื่อดูเต็มจอ)

28 สิงหาคม 2558