อาจาริยบูชาหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภ ณ วัดป่าโคกดินแดง ๑๖ ก.ย. ๖๐

อาจาริยบูชาหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภ ณ วัดป่าโคกดินแดง ๑๖ ก.ย. ๖๐ นำปฏิบัติโดย หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1961053220836433/

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1957586211183134/

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1957586271183128/

https://web.facebook.com/100007953217249/videos/1957586414516447/

https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155808149491518/

https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155808119176518/

https://web.facebook.com/sj.sing/videos/10155808122396518/