อุเบกขาเหมือนสมอเรือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ubeka

อุเบกขาคือภาวะธรรมชาติของจิตใจ

มันมีอยู่ในคนทุกตนไม่ยกเว้น

เมื่อบางคนมีความโกรธจัด

อุเบกขาจะช่วยถ่วงเขาไว้

ดุจสมอของเรือ

เขาจึงไม่หัวใจวายตาย

 

ubeka2

เมื่อบางคนมีความโลภจัด

อยากจะเอาจากคนอื่นให้มากๆ

อุเบกขาจะเป็นเหมือนลูกตุ้มเหล็ก

และโซ่ตรวนดึงเขาไว้

ทำให้ความโลภเบาบางลง

เขาจะได้ไม่เสียดุลยภาพไปโดยสิ้นเชิง

 

ubeka3

ดังนั้น อุเบกขาจึงมีอยู่แล้ว

เราไม่ต้องไปแสวงหามัน

เปรียบดั่งดวงอาทิตย์ที่ถูกเมฆบัง

โทสะ โมหะ โลภะ

เมื่อเกิดขึ้นย่อมบังอุเบกขา

เมื่อเราเห็นจิตใจของเราเองอย่างแจ่มชัด

อุเบกขาก็จะถูกเปิดเผยออกมา

 

หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ