เก็บอารมณ์เข้มที่ถ้ำราชคฤห์

 

ครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณฺสํวโร
เกจิดังแห่งภาคเหนือ
ได้ทำพิธีถวายถ้ำราชคฤห์
แด่หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท
เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
เพื่อใช้เป็นสถานที่ปลีกวิเวก
เก็บอารมณ์ เจริญสติ เจริญปัญญา
ตามแนวทางหลวงพ่อเทียนสืบต่อไป

ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับพม่า

ทั้งนี้ครูบาบุญชุ่ม ญาณฺสํวโร
ได้เคยตั้งจิตอธิษฐานอยู่กรรม
ปิดวาจา ไม่พบผู้คน
ถือศีลอยู่ในถ้ำแห่งนี้
เป็นเวลานานถึง ๓ ปี ๓ เดือน ๓ วัน
เพื่อช่วยประเทศไทยให้พ้นเคราะห์กรรม

หลวงพ่อมหาดิเรกจึงได้โปรดเมตตา
นำคณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณร
ไปฝึกปฏิบัติเก็บอารมณ์เข้ม
ในวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน ๒๕๕๙
ณ ถ้ำราชคฤห์ อ.งาว ลำปาง

เป็นรุ่นแรก