เก็บอารมณ์เป็นอยู่คนเดียวเป็น

 

เก็บอารมณ์เป็นอยู่คนเดียวเป็น

เมื่อเก็บอารมณ์เป็น
เราก็จะอยู่คนเดียวเป็น
อยู่คนเดียวระวังความคิด
อยู่กับมิตรระวังการพูดจา

แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเก็บอารมณ์
ก็จะอยู่คนเดียวไม่เป็น

อยู่คนเดียวก็หาเรื่องมาเล่
หาเรื่องมาคิด หาเรื่องมาทำ
หาเรื่องมาพูด
หาเรื่องมาปรุงมาแต่ง
เพราะเราไม่เห็นตัวจิต
ที่ไม่มีความคิด

 

พระพุทธยานันทภิกขุหลวงพ่อมหาดิเรกพุทธยานันโทDirekSaksithDevaNandaดิเรกศักดิ์สิทธิ์การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภBuddhismVipassanaวิปัสสนาศาสนาพุทธพุทธศาสนา

ความคิดแก้ความคิด เพราะรูปนามไม่ชัด

ถ้าเราถือของ รู้สึกหนัก เป็นภาระ
แต่พอเราวางลง รู้สึกเบา เป็นอิสระ
ให้จิตได้สัมผัสความเบา
ความอิสระนี้บ่อยๆ
จิตมันจะมีที่อยู่

ตัวความอิสระ ความเบาสบาย ตัวรู้
เป็นประสบการณ์ใหม่ของจิต

ตลอดเวลาที่ผ่านมาจิตต้องสร้างภาระ
คือหาสังขารมาเป็นที่อยู่
ไม่ว่าเราจะกินข้าว อาบน้ำ
หาเรื่องมาคิดไปเรื่อยๆ

แต่พอเรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ต้องการให้จิตเป็นอิสระ
รับรู้ต่อสภาวะที่มีอยู่
โดยไม่เข้าไปยึด ไปครอง
ไปถือ ไปเป็นเจ้าของ

ในกรณีที่จิตมีอารมณ์
มีความคิดบางเรื่องผุดขึ้นม
เราก็ต้องกลับมาตั้งต้นที่
การปรับอารมณ์รูปนาม
ปรับปัจจุบันให้ชัด

ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักรูปนา
หรือไม่ชัดเจนในรูปนาม
เวลาความคิดอารมณ์อะไรเกิดขึ้น
เราก็จะหาความคิดอีกอันมาแก
เอาความคิดไปแก้ความคิด
มันจะมั่วไปหมด

Direk Saksith
www.buddhayanando.com
f: พระพุทธยานันทภิกขุ, พลิกใจให้ตื่นรู้,
หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท, เซนสยาม,
Dynamic Meditation (นวัตกรรมแห่งสติ)

………………………………………………………
ไฟล์เสียง “เบิกตาชาวอาศรม” ตอน “วิธีเก็บอารมณ์”
https://www.buddhayanando.com/wordpress/?p=6741