เจริญสติที่วัดพระมหาชนก สหรัฐอเมริกา

5-14 มิถุนายน 2558 หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท อบรมคอร์สเจริญสติตามแนวของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ 10 วัน ที่วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา