เจริญสติเพื่อบายสีสู่ขวัญให้กับตัวเองที่วัดพระธาตุแสงเทียน

เจริญสติเพื่อบายสีสู่ขวัญให้กับตัวเอง ตามประเพณีสงกรานต์แบบสมมุติ แต่เรากลับเปลี่ยนให้เป็นการทำบายสีสู่ขวัญ แบบปรมัตถ์หรือธรรมาธิษฐาน มาถึงวันที่ 14 แล้ว ได้อารมณ์กันดีมาก วันนี้เราพากันอธิษฐานปิดวาจาทั้งวัน เรียกว่าเก็บอารมณ์แบบสี่มิติ คือ ปิดกาย วาจา ใจ ให้เหลือแต่สติสัปชัญญะ เป็นตัวนำ

ภาพกิจกรรมตอนเช้าวันนี้ เราเก็บอารมณ์สติแบบเข้มสามวัน เก็บสติแบบสบายๆสี่วัน วันที่ 15 พรุ่งนี้เป็นการทำพีธีสู่ขวัญบายสีตามสมมุติภาคเหนือต่อไป