พระธรรมเทศนา ณ เบิกฟ้าธรรมาศรม สุพรรณบุรี

ปฏิบัติถูกเป็นอย่างไร?

ถามเจ้าค่ะ:

คนเจริญสติถูกต้องดีแล้ว ควรมองโลกภายนอก ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราแต่ละวันอย่างไร?

ตอบ:

ถ้าเราปฏิบัติถูกต้อง และไปนานเข้า จะทำให้เราเข้าใจโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆ และจิตใจของเรา จะอ่อนโยน เกิดความเมตตากรุณามากขึ้น จะให้อภัยกับคนที่คิดเห็นต่างจากเราได้มากขึ้น เห็นอกเห็นใจคนผิดพลาดมากขึ้น จะเกิดสติปัญญาอย่างแหลมคม คิดช่วยเหลือและ แก้ไขเขาทั้งตรงและทางอ้อม ไม่นิ่งดูดายในความผิดพลาดแม้เล็กน้อย ถ้าสิ่งนั้นจะนำไปสู่ความเสียแก่สังคมส่วนกว้าง และส่วนตัวจะมีความใคร่ครวญก่อนพูด ก่อนทำ ก่อนคิดเสมอ นั้นคือเป็นผลของการปฏิบัติโดยแท้ จะทำอะไรตามอารมณ์อยาก ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ

พระพุทธยานันทภิกขุ

………………………

VDO เรื่องเจริญแบบเคลื่อนไหว แสดงไว้ที่เบิกฟ้าธรรมาศรม สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท อบรมเจริญสติแก่คณะครูอาจารย์โรงเรียนรุ่งอรุณ อาศรมศิลป์ และโรงเรียนอนุบาลพลอยภูมิ