เจริญสติ เพื่อบายศรีสู่ขวัญ

เจริญสติ เพื่อบายศรีสู่ขวัญให้กับตัวเอง ตามประเพณีสงกรานต์แบบสมมุติ แต่เรากลับเปลี่ยนให้เป็นการทำบายศรีสู่ขวัญ แบบปรมัตถ์หรือธรรมาธิษฐาน มาถึงวันที่ 14 แล้ว ได้อารมณ์กันดีมาก วันนี้เราพากันอธิษฐานปิดวาจาทั้งวัน เรียกว่าเก็บอารมณ์แบบสี่มิติ คือ ปิดกาย วาจา ใจ ให้เหลือแต่สติสัมปชัญญะ เป็นตัวนำ

ภาพกิจกรรมตอนเช้าวันนี้ เราเก็บอารมณ์สติแบบเข้มสามวัน เก็บสติแบบสบายๆสี่วัน วันที่ 15 เป็นการทำพีธีสู่ขวัญบายศรีตามสมมุติภาคเหนือต่อไป