เชิญร่วมงานบุญ ทอดกฐินสามัคคีที่วัดดอย

ขอเรียนเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดพระธาตุแสงเทียน

ในวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เพื่อบูรณะซ่อมแซมและสร้างเสนาสนะสงฆ์
ที่กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ๕ รายการคือ
๑. บ้านพักรับรองผู้ปฏิบัติธรรม
๒. พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
๓. เทคอนกรีตถนนจากวัดสู่หมู่บ้าน
ระยะทาง ๒๕๐ เมตร
๔. ทำทางเดินขึ้นเขาเชื่อมระหว่างกุฎิพระ
แต่ละหลังเพื่อความปลอดภัย
๕. สมทบกองทุน พิมพ์หนังสือธรรมะของ
พระพุทธยานันทภิกขุ

หากท่านประสงค์จะโอนปัจจัยเพื่อร่วมทำบุญ
สามารถโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเด่นชัย
เลขที่บัญชี 012-1-12932-9
โอนแล้วกรุณาส่ง SMS แจ้งที่ 081-9184480

tmb1kati1

 

knkknk2