เชิญเข้าร่วมเจริญสติภาวนา

เชิญเข้าร่วมเจริญสติภาวนา 

ที่วัดป่าพุทธยานันทาราม 


WAT PA BUDDHAYANANDHARAM 
5320 Kell ln Las Vegas, NV 89156
April 21 – 26 2014

ที่วัดสุญญตาราม 
WAT SUNNATARAM CALIFORNIA
9560 WEST LILAC RD., ESCONDIDO, CA 92026 U.S.A. 
May 13 – 20 2014

ข้อแนะนำในการปฏิบัติ
การรักษาศีล พื้นฐานในการปฏิบัติภาวนา คือ ศีล ศีลจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสมาธิ และส่งผลให้จิตบริสุทธิ์นำมาซี่งปัญญาแห่งการรู้แจ้งเห็นจริง ฉะนั้นในระหว่างการปฏิบัติครั้งนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติทุกท่านรักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด ได้แก่…… 

• เว้นจากการเบียดเบียนและฆ่าสัตว์
• เว้นจากการลักทรัพย์หรือเอาของที่เจ้าของไม่ให้
• เว้นจากการประพฤติผิดในกาม (สำหรับศีล 8 เปลี่ยนเป็น……เว้นจากการร่วมประเวณี) 
• เว้นจากการพูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเท็จ 
• เว้นจากการดื่มสุราและสิ่งเสบติดมึนเมาทุกชนิด และขออนุโมทนาบุญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาศีล 8 เพื่อเพิ่มบารมีแก่ตนเอง ซึ่งมีเพิ่มเติม ดังนี้คือ
• เว้นจากการบริโภคอาหารในยามวิกาล
• เว้นจากการดูละครฟ้อนรำ และการใช้เครื่องหอมตกแต่งร่างกาย
• เว้นจากการนอนบนที่นอนที่หนาและอ่อนนุ่ม

การรักษาความเงียบ 
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมปฏิบัติธรรมที่ช่วยกรุณางดใช้เสียงทุกขณะจิต ยกเว้นเวลาถามปัญหาธรรมะกับพระอาจารย์เท่านั้น หากจำเป็นกรุณาติดต่อธรรมบริกร แต่การพูดจาเหล่านี้ ก็ควรมีให้น้อยที่สุด ผู้เข้าฝึกทุกคนควรจะสร้างความรู้สึกว่า ตนเองกำลังปฏิบัติอย่างจริงจังเสมือนอยู่คนเดียว 

อาหาร 
เราจะจัดเตรียมอาหารเช้าและอาหารกลางวันให้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ 
ปฏิบัติธรรมทุกท่าน ถ้าท่านจะนำอาหารมาร่วมกรุณาบอกล่วงหน้า อาหารควรเป็นที่ทำสำเร็จแล้ว เมื่อถึงเวลารับประทานอาหารจะมีธรรมบริกรจัดเตรียมให้ กรุณาอย่าลุกมาจนกว่าจะถึงเวลา ถ้าท่านไม่ถือศีล 8 อาหารเย็นจะมีเฉพาะผลไม้ ขนมปัง และ แคร็กเกอร์เท่านั้น นอกจากนี้จะมีน้ำปานะไว้บริการในช่วงพัก 

เสื้อผ้า 
เสื้อผ้าที่ใช้ควรเรียบง่ายและสวมใส่สบาย สีไม่ฉูดฉาด และไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่รัดตึง โปร่งบาง หรือมีเสียงดังเวลาเดิน กรุณางดใช้น้ำหอม หรือของที่ส่งกลิ่นหอม ทั้งนี้เพื่อมิให้รบกวนผู้อื่น

สิ่งที่นำมาด้วย 
ถ้าค้างคืนใหันำ Sleeping bag หรือผ้าห่ม (ถ้าไม่มีกรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า), หมอน, ของใช้ส่วนตัว และเบาะรองนั่ง (ถ้ามี)

กิจกรรมประจำวันในงานอบรมปฏิบัติธรรม
กิจกรรมภาคเช้า ( Morning Activities)
04.00 น. ตื่นนอน ทำธุระส่วนตัว 
04.30 น. เจริญสติ แบบออกกำลังกายด้วยการทำโยค
05.00 น. สวดมนต์ ทำวัตรเช้า
05.30 น. นั่งเจริญสติร่วมกัน
06.00 น. ฟังธรรมและศึกษาวิธีปฏิบัติ
07.00 น. รับอาหารเช้า
08.00 น. นั่งเจริญสติร่วมกัน
09.00 น. เดินจงกรมร่วมกัน
10.30 น. เริ่มทำวัตรเช้าและประกอบพิธีถวายทาน
11.15 น. รับอาหารกลางวัน 
12.00 น. พักผ่อน ทำธุระส่วนตัว

กิจกรรมภาคบ่าย (After noon Activity)
12.30 น. เดินจงกรมร่วมกัน
13.00 น. นั่งเจริญสติร่วมกัน
14.00 น. แยกกลุ่มปฏิบัติตามฐาน
16.30 น. รวมกลุ่มสอบถามอารมณ์ปฏิบัต
17.00 น. อาบน้ำ ทำธุระส่วนตัว
18.00 น. รับน้ำปานะ
18.30 น. นั่งเจริญสติ พร้อมกับศึกษาธรรมะจากวีดีทัศน์
19.00 น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น
19.30 น. ฟังธรรมบรรยาย จากพระวิทยากร
20.00 น. สนทนาธรรม ถามปัญหาข้อข้องใจ
20.30 น. เจริญสติในที่พัก ตามอัธยาศัย
21.00 น. พักผ่อน นอนหลับอย่างมีสติ 
หมายเหตุ:- กิจกรรมและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กฎระเบียบในงานอบรมปฏิบัติธรรม
• งดใช้โทรศัพท์ตลอดการอบรม ถ้าจำเป็นต้องใช้ให้ใช้โทรศัพท์ส่วนกลาง
• งดการพูดคุยเสียงดัง อันจะเป็นการรบกวนผู้อื่น
• งดการพูดคุยเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
• ห้ามออกไปนอกสถานที่อบรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
• กรณีที่ไม่มีชุดขาวให้ใส่ชุดที่สุภาพเรียบร้อย
• งดเว้นสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น บุหรี่ สุรา น้ำชา กาแฟ เป็นต้น
• รับฟังคำสั่งสอนของพระวิทยากรด้วยความเคารพนอบน้อม
• หลักการปฏิบัติที่ทำให้บรรลุผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว
จริงจัง ตั้งใจ ต่อเนื่อง ถูกต้อง